Privacybeleid

Privacybeleid

Alle vermeldingen van ‘wij/onze’ en ‘Little Monstar’ verwijzen naar de handelsonderneming Little Monstar Comm.V, gevestigd in de Platte Vijverstraat 9, 3500 Hasselt, België.

Little Monstar verbindt er zich toe om uw privacy te beschermen en om de wetten betreffende de bescherming van gegevens en privacy na te leven. Alle persoonlijke gegevens die ons via de websites van de groep Little Monstar of via de apps die we aanbieden, toevertrouwd worden, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 die de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens beschermt.

Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de bepalingen en voorwaarden die de groep Little Monstar hanteert. Gelieve het onderstaande privacybeleid te lezen voor u persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Zo weet u hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken nadat we die verzameld hebben.

Als u vragen heeft in verband met dit privacybeleid, kunt u op info@school.be contact met ons opnemen.

Dit privacybeleid kan geregeld aangepast worden. De datum van de recentste aanpassing verschijnt op deze pagina. Bezoek dus dit privacybeleid telkens als u persoonlijke informatie invoert.

Definities

Persoonlijke gegevens: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder leggen we uit welke persoonlijke gegevens we van de gebruikers van onze websites en apps verzamelen.

Websites van de groep Little Monstar of Website: alle bestaande en toekomstige websites van Little Monstar, zijn afdelingen of zijn dochterondernemingen.

App(s): applicatiesoftware die Little Monstar ontwikkeld heeft voor mobiele toestellen zoals gsm’s en tabletcomputers

Welke persoonlijke informatie verzamelen we over u?

Geregistreerde gebruikers
Wanneer u zich op een account in onze website inschrijft, vragen we u om enkele persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, in te vullen. Het registratieformulier vermeldt welke informatie vereist is en welke vrijwillig gegeven kan worden. Als u niet-verplichte informatie geeft, gaat u ermee akkoord dat die informatie in uw profiel vrij toegankelijk is.

Onze websites en apps maken gebruik van inhoud die door de gebruikers gecreëerd is, met inbegrip van waarderingen over producten en diensten of de aanbieders daarvan; beoordelingen; foto’s van gebruikers.

Gelieve voor ogen te houden dat u nooit persoonlijke gegevens moet invoeren tenzij u ermee akkoord gaat om die informatie openbaar te maken. Als de persoonlijke informatie niet op u van toepassing is, maar op een ander individu, mag de informatie zijn of haar privacy en de bescherming van zijn of haar gegevens niet aantasten. U mag zulke informatie niet invoeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. Daarnaast is het verboden om gevoelige persoonlijke gegevens in te voeren, bijv. gezondheids- of  gerechtelijke gegevens, informatie over ras of etnische afkomst, politieke opinies, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren.

Alle gebruikers (met inbegrip van niet-geregistreerde gebruikers van websites of apps)
Wanneer u onze websites of apps bezoekt, doorbladert of gebruikt, krijgt Little Monstar informatie over uw gebruik van onze diensten, met inbegrip van:

·       het aantal ingevoerde aanvragen;

·       het aantal bekeken beelden;

·       uw type van browser;

·       IP-adressen;

·       URL’s die de gebruiker geraadpleegd heeft;

·       URL’s waarnaar verwezen is;

·       tijdgegevens.

Daarnaast kunnen apps- en websitediensten uw positie registreren. We wijzen erop dat die functie uitgeschakeld kan worden met de instellingen van het mobiele toestel waarop de app geïnstalleerd is.

De website en apps zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als een gebruiker met een andere bedoeling van onze diensten gebruik maakt - bijv. door de persoonlijke berichtendienst die voor geregistreerde gebruikers beschikbaar is, te gebruiken om berichten naar een groot aantal contactpersonen te versturen of om commerciële boodschappen te verspreiden - kan Little Monstar niet aansprakelijk gesteld worden voor dat gebruik en moet de gebruiker ervoor zorgen dat hij in overeenstemming is met de wetten betreffende de gegevensbescherming en de privacy.

Little Monstar verbiedt uitdrukkelijk om vanuit zijn website of apps gegevens te verzamelen die niet verenigbaar zijn met de bedoelingen van de dienst in kwestie of die een inbreuk vormen op de wetten betreffende de gegevensbescherming en de privacy, met inbegrip van de wet van 8 december 1992.

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Geregistreerde gebruikers
Little Monstar gebruikt uw registratiegegevens om het lidmaatschap te beheren en om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten die in de ‘Bepalingen en voorwaarden’ beschreven staan. Dat laatste omvat het beheer van de informatie die u via uw profiel openbaar maakt, het versturen van berichten naar andere gebruikers, informatie over uw account en over diensten, websites en apps waarvoor u zich geregistreerd hebt. De registratiegegevens worden ook gebruikt om op uw klachten of vragen te antwoorden.

Little Monstar houdt ook uw interesses bij om u resultaten en advertenties in overeenstemming met uw profiel te kunnen bezorgen. 

Daarnaast kan Little Monstar u nieuws over zijn producten bezorgen, alsook speciale aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn. We sturen u alleen maar zulke berichten als u er uitdrukkelijk voor gekozen hebt om die informatie te ontvangen. U hebt altijd de mogelijkheid om mee te delen dat u zulke marketingboodschappen niet meer wilt ontvangen

Alle gebruikers (met inbegrip van niet-geregistreerde gebruikers van websites of apps)
Heel wat van de diensten van Little Monstar (met inbegrip van diensten die verband houden met de ligging van de gebruiker) staan ook open voor niet-geregistreerde gebruikers. Little Monstar verwerkt de persoonlijke gegevens van al zijn gebruikers om de website of app te beheren en om zijn gebruikers de best mogelijke dienstverlening te bezorgen.

Daarnaast maakt Little Monstar statistische analyses van het gedrag en de kenmerken van zijn gebruikers. Daarmee wil Little Monstar ook de belangstelling voor en het gebruik van de verschillende elementen in de websites en/of apps meten. Zulk een analyse wordt met anonieme gegevens uitgevoerd.

Aan wie geven we uw persoonlijke gegevens door?

Als dat nuttig is voor de hierboven omschreven doeleinden, kunnen we persoonlijke gegevens die via de website verzameld werden, binnen de groep bedrijven en joint ventures van Little Monstar delen. Wanneer u ermee akkoord gaat direct marketing te ontvangen van commerciële partners, worden uw gegevens aan die partners doorgegeven.
In de andere gevallen geven we persoonlijke gegevens alleen door aan overheidsinstanties en politiediensten als de wet ons daartoe verplicht, aan de eventuele overnemer van onze activiteiten, en aan dienstverleners die we inschakelen om voor onze rekening gegevens te verwerken.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens.

Gebruikers van onze website en apps moeten voor ogen houden dat het internet een wereldwijd netwerk is en dat onze website van overal ter wereld toegankelijk is. Daarom moet u geen persoonlijke gegevens via onze diensten beschikbaar maken, tenzij u ermee akkoord gaat dat die informatie toegankelijk is voor gebruikers in derde landen.

Cookies

Terwijl u onze websites bezoekt, sturen we cookies naar uw computer, gsm of ander toestel (ook naar die van niet-geregistreerde gebruikers). Cookies zijn kleine gegevensbundels die we op uw toestel opslaan om de website aan uw wensen en voorkeuren aan te passen en om onze diensten te verbeteren. 

U kunt de instelling van uw internetbrowser aanpassen zodat u een bericht te krijgen vooraleer een cookie op uw harde schijf opgeslagen wordt, of om cookies, zowel van Little Monstar als van derde partijen, volledig te elimineren. Als u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat sommige onderdelen van onze websites niet naar behoren werken. Raadpleeg de helppagina’s van uw browsersoftware voor meer informatie hoe u de functies in kwestie gebruikt.

Goudengids.be kan gebruik maken van remarketing om gerichter online te adverteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Google Adwords Remarketingtag en Google Analytics voor display-adverteerders. Beheer uw advertentievoorkeuren.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derde partijen. Die websites hebben hun eigen privacybeleid en we raden u aan om die te lezen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid dat de derde partijen op hun websites volgen. U maakt op eigen risico gebruik van die websites.

Uitvoering

Little Monstar kan de informatie (met inbegrip van uw persoonlijke informatie) die naar aanleiding van uw gebruik van de websites of apps verzameld is, gebruiken om zijn ‘Bepalingen en voorwaarden’ en dit privacybeleid te onderzoeken, af te dwingen en toe te passen.

Uw rechten

U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen en eventueel onjuiste gegevens te verbeteren. U kunt ook bezwaar maken tegen elk gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve dan een e-mail naar info@school.be te sturen of een brief te schrijven aan Little Monstar Comm. V., Platte Vijverstraat 9, 3500 Hasselt, België. Vermeld in de onderwerpregel duidelijk dat uw vraag betrekking heeft op gegevensbescherming/privacy.

U kunt zich ook wenden tot de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel.: 02/213.85.41, fax: 02/213.86.65, 
e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 19 juni 2015